สามโมเลกุลที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาใหม่เพื่อรักษาโรคลมชัก การค้นพบนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการค้นหายาใหม่สำหรับผู้ที่เป็นโรคลมชักซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีการรักษาในปัจจุบัน สำหรับโรคทางระบบประสาทเรื้อรังและหายากมันเป็นผลมาจากการวิจัยเจ็ดปีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมซึ่งอยู่ในแปดประเทศในยุโรปที่แตกต่างกัน

ในโครงการลำดับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเภทนักวิจัยระบุและวัดระดับของ microRNAs มากกว่าพันล้านเส้นโมเลกุลขนาดเล็กที่ควบคุมการทำงานของยีนในสมองเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในโรคลมชักหรือไม่ พวกเขาค้นพบ microRNAs ชุดเล็ก ๆ ที่ถูกยกระดับในโรคลมชักและออกแบบโมเลกุลเหมือนยาที่สังเคราะห์โดยนักเคมีจากกลุ่มเพื่อกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ พบว่าโมเลกุลสังเคราะห์สามรายการหยุดการชักในการทดสอบพรีคลินิก