“ซายิดข่าน กุลามาหมัด” นายกสมาคมมวยไทย-สากลแทนคุณแผ่นดิน ออกแถลงการณ์ ยืนยัน “โครงการก้าวให้ไกลไปให้ถึง” เป็นการเปิดรับบริจาคเพียงรองเท้านักเรียน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เท่านั้น แต่ไม่เคยเปิดรับบริจาคเงินแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่มี “ผู้แอบอ้าง” ขอรับบริจาคเป็นเงินนั้น สมาคมฯ ไม่เคยอนุญาตและไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ ทั้งสิ้น ชี้ หากมีการออกใบเสร็จจากสมาคมฯ ถือว่าเป็น “เอกสารปลอม” และถ้าเกิดความเสียหายตามมา สมาคมฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา นายซายิดข่าน กุลามาหมัด นายกสมาคมมวยไทย-สากลแทนคุณแผ่นดิน ได้ออกแถลงการณ์ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการก้าวให้ไกลไปให้ถึง โดยมีใจความว่า กรณีสืบเนื่องจากเมื่อเดือน ม.ค.63 สมาคมมวยไทย-สากลแทนคุณแผ่นดิน ได้จัดทำโครงการก้าวให้ไกลไปให้ถึง โดยมีวัตถุประสงค์จะนำรองเท้านักเรียนไปมอบไห้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา และสตูล โดย สมาคมฯ เป็นเพียงสะพานบุญให้กับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันให้น้องๆ นักเรียนทั้ง 5 จังหวัด และสมาคมฯ อนุญาตให้รับบริจาครองเท้าเพียงอย่างเดียว ไม่ได้รับบริจาคเป็นเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างสบายใจและโปร่งใส ในเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ สมาคมฯ จึงเป็นเพียงผู้ประสานและสะพานบุญให้ทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับ จนบรรลุผลสำเร็จ ดังรายละเอียดทราบดีแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม ภายหลัง สมาคมฯ ทราบว่าผู้บริจาคได้ ยื่นขอรับบริจาคเป็นเงินกับบุคคลทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ และเงินที่รับบริจาคมาไม่ได้จัดส่งให้กับสมาคมฯ แต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวนี้ของผู้รับบริจาคเป็นการกระทำไปโดยพละการ ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ อันจะทำให้สมาคมฯ ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง และอาจทำให้สมาคมฯ ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะเงินที่รับบริจาคมาถือเป็นรายได้ของสมาคมฯ ที่ต้องจัดทำบัญชีงบดุลสิ้นปี ส่งมอบให้กับกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น หากปรากฏว่ามีใบเสร็จรับเงินของสมาคมฯ ออกให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคเงินหรือมีหลักฐานใดๆ อันแสดงให้เข้าใจได้ว่าเป็นหลักฐานการรับเงินของสมาคมฯ ที่ออกให้กับผู้ร่วมบริจาคเงิน โดยผ่านผู้ขอรับบริจาค สมาคมฯ ขอแจ้งว่าเป็นหลักฐานที่ผู้ติดต่อขอรับบริจาคเงินเป็นผู้กระทำปลอมขึ้นมาทั้งสิ้น

ดังนั้นหากมีผู้ขอรับบริจาคเงินกับบุคคลใดๆ ในนามสมาคมฯ ขอให้ท่านทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่าเป็นการแอบอ้างชื่อของสมาคมฯ หาผลประโยชน์และหากท่านพบเห็นการกระทำในลักษณะเช่นนี้ กรุณาแจ้งให้สมาคมทราบด้วย ที่โทรศัพท์หมายเลข 09-9161-5846 ซึ่งสมาคมฯ จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และจะดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างชื่อสมาคฯ ขอรับบริจาคเงินกับท่านต่อไป